bán tiệm – Texas

  • Linda Giang
  • 04/14/2022 8:26 pm
  • Texas
Đặc biệt
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
bán tiệm – Texas
$450,000(Fixed/Giá nhất định)

Vì lý do gia đình, mình cần bán tiệm nail ở Beaumont, TX. Tiệm 4,300 square feet, 30 ghế pedicure, 20 bàn manicure, 10 năm lease, tiền rent $6,875.

Liên lạc: 8324918872

  • Salon name : Epique Nails & Spa

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *