Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL

Đặc biệtBáo VIP
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL
Cần Bán tiệm Nail Gấp – EVanton, IL

Tiệm Kelly Nails in Evanton, il cần sang lại vì lý do một mình không quản lý nổi. Tiệm có 6 thợ đang phát triển tốt lượng khách ổn định. Tiệm rộng 3000sf tiền rent rẻ. có 14 bàn nails, 9 ghế spa, phong Wax, phòng gọi đầu và một phòng masage và không gian trước Hớt tóc. Giá cả thương lượng.

Quý ai thật lòng muốn mua xin liên lạc:

773-230-9941

(847) 475-9999

Location - Tọa Lạc

2304 Main St Evanston, IL 60202,60202,Illinois

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *