CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL

Đặc biệtBáo VIP
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
CẦN BÁN TIỆM NAILS – Melbourne FL
$50,000(Negotiable/Thương lượng)

Tiệm nằm trong Plaza có 6bàn 6ghế và một ghế Baby, phòng Wax, máy giặc máy sáy, tiền rent rẻ $3300 Tháng. Rộng 1300SF. Income credit cards hàng tháng thu nhập $15000 chưa tính tiền mặt nếu thật lòng muốn sang lại sẻ cho coi mọi thông tin. Tiệm Hiện có 4 Thợ,  thích hợp cho gia đình hoặc những ai không muốn làm công nửa mà muốn làm chủ với đầu tư số vốn nhỏ.

Xin Liên Lạc Anh Tom

Cell: (563)676-0478
Bussiness: (321)779-6047

 

  • Salon name : Natural Nails Spa

Location - Tọa Lạc

32934,Florida

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *