(773)-791-0663

Cần gấp nhiều thợ Nails nữ có kinh nghiệm

  • March 15, 2019 3:20 pm
  • Massachusetts

Cần gấp nhiều thợ Nails nữ có kinh nghiệm, biết làm bột và builder Gel, waxing, Khu Mỹ Trắng, Giá cao tip hậu. Lương bao $6.000 – 7.000 tháng. Xin gọi 413-347-1166 Xin cám ơn

  • 755 views

Location - Tọa Lạc

Massachusetts

Leave a Review

Your email address will not be published.