Cần Người Giữ Trẻ

  • 01/16/2019 11:44 pm
  • Texas
550_101529473
$1,400

Cần người giữ trẻ, nếu giữ 1 cháu 8 tuổi và nấu ăn thì lương $1.400/ tháng.
Nếu giữ 2 cháu thì lương $ 1.700/ tháng. Nhà ở Thành phố Temple cách Dallas 2 tiếng, cách Austin 1 tiếng.
Mọi chi tiết xin liên lạc: 254-319-1421

  • Salon name : Cần Người Giữ Trẻ
  • 2,560 views

Location - Tọa Lạc

Temple, Texas,Texas