(773)-791-0663

Cần Rất Gấp Rất Nhiều Thợ Nữ Làm Bột Chân Tay Nước Bao Lương

  • January 19, 2019 5:28 pm
  • Wisconsin
Top
13

Tiệm Galaxy Nails & Skin Care  Đang Cần RẤT RẤT GẤP RẤT NHIỀU Thợ Nữ biết làm Bột or CTN, có thể traning cho người chưa biết làm. Bao lương hoặc ăn chia 6/4 tùy sở thích. Tiệm 100 % khách Mỹ trắng, dễ chịu tips cao. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc: 608-738-7719 or 608-406-8517 . Nếu không bắt phone kịp xin tex messages.

  • Salon name : Galaxy Nails Skin Care
  • 1,682 views

Location - Tọa Lạc

2408 Rose Street, La Crosse, Wisconsin 54603 ,54603,Wisconsin