CẦN SANG TIỆM GẤP! – Oregon

  • 07/07/2020 1:38 pm
  • Oregon
$0

Tiệm rất đẹp,sang,nằm trong khu nhà giàu ,rất đông khách,tiệm có 8 ghế 8 bàn,1 phòng wax ,Tất cả hoàn toàn mới,rất nhiều nước sơn gel (opi,gelish,dnd)và (sns) bột nhúng,vì thiếu người trông nom thật lòng không handle nổi,nên phải đành sang lại,giá cả có thể thương lượng,ai thật lòng xin gọi

(503-816-8491) Steven.

  • 9,494 views