Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056

Đặc biệtBáo VIP
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056
Cần Sang Tiệm Nail Gấp – PA 19056

Tiệm Sand Nail Spa ở Levitton,PA Cần sang lại vì chủ muốn nghỉ hưu sớm, tiệm đẹp khách ba miền típ hậu nằm trong Plaza Center hiện có 6 bàn và 5 ghế Spa, Rent rẻ Thích hợp cho gia đình và thêm vài thợ dể dàng làm chủ. Giá cả lương lượng nếu thật lòng muốn mua. Tiệm hiện đang cần thêm thợ xin liên lạc để biết thêm thông tin. Xin Chân thanh cảm tạ!

(813)489-3906  (Thủy Cell phone)

(215)945-4228   (Business)

  • Salon name : SAND NAIL SPA

Location - Tọa Lạc

4329 New Falls Rd,19056,Pennsylvania

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *