(773)-791-0663

Cần sang tiệm nail – Schaumburg, illinois

  • June 18, 2019 10:39 pm
  • Illinois
Top

Cần sang gấp tiệm nail good location in Schaumburg illinois. Tiệm rông 1000sqft, có 5 bàn, 6 ghế. rent $1000/tháng trong Plaze Center mổi 3 năm tăng $50 tiệm đầu tư trên bạc trăm. Mới khai trương gần một năm. Chủ sang lại vì ở xa. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang. Nhanh lấy lại vốn vì tiền rent chỉ co $30 mổi ngày. Parking rộng rải. Thật lòng muốn mua xin liên lạc số

phone: 630-229-2614 – Business 847-252-9090

Thank you!

  • Salon name : SoHo Nail Spa
  • 1,209 views

Location - Tọa Lạc

412 W Higgins Rd, Schaumburg, ill,60195,Illinois