Cần thợ BỘT giỏi biết desgin

  • 05/10/2021 10:13 am
  • California
FAE87BA8-1DC6-4AE2-94BC-F3A723DBFCC8

Tiệm cần thợ BỘT giỏi, biết desgin, thích học hỏi những cái desgin mới, có thể lên trang Instagram @lastylenailsspa của tiệm tham khảo trước khi gọi. Tiệm Icome cao, chia turn công bằng, nhiều đồ chơi cho thợ thoả thích desgin, xe chung nếu cần, cách Bolsa 35’. LL: 714-326-9828 (Khoa)

  • Salon name : LA Style Nails & Spa
  • 3,670 views