Cần thợ gấp – Michigan

  • 03/11/2021 10:08 pm
  • Michigan
$0

Cần thợ nails biết làm mọi thứ , có bằng  Michigan. Tiệm khu mỹ trắng khách sang ở Rochester, tip cao, income  trên 1200$/6 ngày. Tiệm mới ,sạch đẹp không khí làm việc vui vẻ . Xin liên hệ : Trang – 469 888 2599

  • Salon name : Rochester Hills Nails - Michigan
  • 3,077 views

Location - Tọa Lạc

1459 N Rochester Road . Rochester Hills. Mi 47306,48307,Michigan