Cần thợ gấp – Michigan

  • Rochesterhillsnails32
  • 03/11/2021 10:08 pm
  • Michigan
Đặc biệt
$0(Fixed/Giá nhất định)

Cần thợ nails biết làm mọi thứ , có bằng  Michigan. Tiệm khu mỹ trắng khách sang ở Rochester, tip cao, income  trên 1200$/6 ngày. Tiệm mới ,sạch đẹp không khí làm việc vui vẻ . Xin liên hệ : Trang – 469 888 2599

  • Salon name : Rochester Hills Nails - Michigan

Location - Tọa Lạc

1459 N Rochester Road . Rochester Hills. Mi 47306,48307,Michigan

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *