Cần thợ Nail – North Carolina

Đặc biệt
Cần thợ Nail – North Carolina
$0(Fixed/Giá nhất định)

Chúng tôi ần thợ Bột và chân tay nước, ăn chia hay bao lương tùy thích. Thợ bột 1400/tuần, ctn 1200/tuần. Có phòng cho thuê thợ ở xuyên bang 350 usd/tháng/phòng. Cần người làm việc lâu dài.
xin liên hệ: A Robert điện thoại:

910 584 7611

  • Salon name : Supernail and Tan

Location - Tọa Lạc

3061 N. Main St #109,28348,North Carolina

1 Review

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *