Cần thợ Nails – North Carolina

Đặc biệt
$0(Fixed/Giá nhất định)

Cần thợ có kinh nghiệm biết làm bột hoặc ctn và có bằng NC. Income $1000-$1500.
Xin liên lạc:

(757)828-8210
Cảm ơn !!

  • Salon name : Lux Nails

Location - Tọa Lạc

941 Us 401 S Laurinburg, NC 28352,28352,North Carolina

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *