Cần Thợ Nails – Ohio

  • 06/28/2020 3:14 pm
  • Ohio
Báo VIP
$0

Chúng tôi có rất nhiều tiệm ở Ohio, tiệm sang trọng lương cao tips hậu làm việc trong tinh thần thỏa mái. Chúng tôi hiện rất cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm càng tốt. Nếu không có bằng Ohio, Tiệm se giúp chuyển bằng. Và có ai có ý muốn mở tiệm nails hay nhà hàng hoặc kinh doanh, Lan có thể giúp các bạn.
Mọi chi tiếc xin liên lạc:

Lindsey Trinh
513-410-7644

  • Salon name : US Nails
  • 69,359 views

Location - Tọa Lạc

Cincinnati ,45248,Ohio