Cần Thợ Nails Bột & Chân Tay Nước Có Bằng

  • 01/15/2019 5:23 pm
  • South Carolina
Báo VIP
nail-spa
$1,000

ACE Nails and Spa cần gấp thợ nails làm chân tay nước, làm bột SNS, Pink and White. Thợ phải có bằng SC. Bao lương từ $1000/week and up. Tiệm khu mix, giá nails cao, tip hậu. Không khí chỗ làm thoải mái và vui vẻ. Thật lòng quan tâm xin liên lạc : 843-804-0336 cell hoặc 843-553-1499 work.

Thank you!
  • Salon name : ACE Nails and Spa
  • 5,468 views

Location - Tọa Lạc

Goose Creek ,29445,South Carolina