Cần Thợ Nails – Burleson, TX

  • BVN
  • 05/10/2022 2:39 pm
  • Texas
Đặc biệtBáo VIP
Cần Thợ Nails –  Burleson, TX
Cần Thợ Nails –  Burleson, TX
Cần Thợ Nails –  Burleson, TX
Cần Thợ Nails –  Burleson, TX

Tiệm ở Burleson đang cần thợ lương bảo đảm quanh năm. Tiệm khu đa số khach Trắng cách Arlington, Fort Worth 25 phút gần cho thợ ở Crowley.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Work: 817-295-4029
Cell: 682-551-6924

Location - Tọa Lạc

1001 SW Wilshire Blvd F, Burleson, TX ,76028,Texas

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *