Cần Thợ Nails Canton Texas

  • 06/13/2019 12:17 pm
  • Texas
Báo VIP
$1,000

Tiệm nails ở thành phố Canton Texas cách Dallas Garland 1 tiếng có chổ ở cho thợ xuyên bang. Bao lương $1000 Thợ nam $900 làm 6 ngày tiệm đóng cửa Sunday. Tiệm giá cao, tips hậu, khách sang 100% mỷ trắng, thoải mái làm việc trong không khí gia đình.
Xin vui lòng liên lac:

Danny: 469-867-0054

  • Salon name : Top Nails
  • 7,172 views

Location - Tọa Lạc

301 E Hwy 243, Suite 105 Canton, TX 75103,75103,Texas