Cần Thợ Nails Gấp – Mississippi

Đặc biệtBáo VIP
Cần Thợ Nails Gấp – Mississippi
$1,000(Fixed/Giá nhất định)

Tiệm Le Nails Days Spa cần thợ gấp.   Cần thợ nam nữ biết làm everything càng tốt,  có chỗ cho thợ ở xa với lệ phí nhỏ.  Tiệm đông khách income ổn định.  Không gian làm việc vui vẻ.  Bao lương $1000/Tuần hoặc ăn chia tuỳ theo kimh nghiệm.  Lương cao Típ hậu khách sang dể chịu!
Mọi chi tiết xin Lien Lạc:

 

Cell Phone: (601)978-0757

Hoặc:        (601)669-7679

Business: (601)833-7333

  • Salon name : Le Nails and Day Spa

Location - Tọa Lạc

939 Brookway Blvd, Ste A1,39601,Mississippi

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *