Cần thợ nails gấp – Oklahoma

Đặc biệtBáo VIP
Cần thợ nails gấp – Oklahoma
Cần thợ nails gấp – Oklahoma
Cần thợ nails gấp – Oklahoma
Cần thợ nails gấp – Oklahoma

Tiệm trong Mall cần tuyển thợ nails biết làm bột hoặc everything càng tốt, lương cao típ cao, khu trắng.  Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.  Đặc biệt cho thợ xuyên bang được bao ở chỉ giúp trả lệ phí nhỏ cho tiền điện gas thôi. Mall Mở cửa 7 ngày tuần 10am to 8pm cuối tuần 10-9pm.  Thợ làm 5 hoăc 6 ngày trong tuần không thành vấn đề.

Mọi thông tin xin vui lòng liên lạc:

Tracy Cell: (405)317-1014

Business: (405) 273-6399

  • Salon name : LA Nails Day Spa

Location - Tọa Lạc

4901 N Kickapoo St, Shawnee,74804,Oklahoma

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *