Cần Thợ Nails Gấp – $750-$1200 P/week

  • 12/29/2021 11:08 pm
  • Florida
Đặc biệtBáo VIP
pink-nails-2
pink-nails
$1,200(Fixed/Giá nhất định)

Tiệm cần thợ biết làm tất cả, hoặc biết làm bột, làm bột dip, chân tay nước, waxing, facial.  Tiệm ngay khu mỷ trắng, tip cao, xin vui lòng liên hệ qua số

phone (505) 582 7281. Cảm ơn.

We are hiring nails tech at Pink Nails. If you need more information

please contact us at (505) 582 7281. Thank you.

Location: 6601 N Davis Hwy, Unit 7, Pensacola FL 32504

  • 14,937 views

Location - Tọa Lạc

6601 N Davis Hwy, Unit 7, Pensacola,32504,Florida

Leave a Reply

Your email address will not be published.