Cần thợ Nails Gấp- Bourbonnais, IL

  • 04/01/2021 9:38 am
  • Illinois
Đặc biệtBáo VIP
09BC67C2-6BD2-4923-A33B-DF8CDE0A994C
969A646D-457D-4484-8AA7-417D45906E75
$0(Fixed/Giá nhất định)

Tiệm khu mỷ trắng tiệm đẹp khách sang típ cao tiệm nằm trong Plaza lớn parking rộng rãi chổ đậu xe an toàn. Cần thợ bột hoặc chân tay nước biết làm everything càng tốt, gọi là đi làm ngạy, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.
Mọi thông tin xin liên lạc: Linh
Cell:(815)508-0003
Tiệm: (815)936-9595

  • Salon name : La Vida Nails
  • 28,395 views

Location - Tọa Lạc

Illinois

Leave a Reply

Your email address will not be published.