Cần thợ Nails Gấp- Bourbonnais, IL

  • 04/01/2021 9:38 am
  • Illinois
Báo VIP
$0

Tiệm khu mỷ trắng tiệm đẹp khách sang típ cao tiệm nằm trong Plaza lớn parking rộng rãi chổ đậu xe an toàn. Cần thợ bột hoặc chân tay nước biết làm everything càng tốt, gọi là đi làm ngạy, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.
Mọi thông tin xin liên lạc: Linh
Cell:(815)508-0003
Tiệm: (815)936-9595

  • Salon name : La Vida Nails
  • 27,975 views

Location - Tọa Lạc

Illinois