Cần thợ Nails Gấp- Bourbonnais, IL

  • BVN
  • 04/01/2021 9:38 am
  • Illinois
Đặc biệtBáo VIP
Cần thợ Nails Gấp- Bourbonnais, IL
Cần thợ Nails Gấp- Bourbonnais, IL
Cần thợ Nails Gấp- Bourbonnais, IL
Cần thợ Nails Gấp- Bourbonnais, IL
$0(Fixed/Giá nhất định)

Tiệm khu mỷ trắng tiệm đẹp khách sang típ cao tiệm nằm trong Plaza lớn parking rộng rãi chổ đậu xe an toàn. Cần thợ bột hoặc chân tay nước biết làm everything càng tốt, gọi là đi làm ngạy, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.
Mọi thông tin xin liên lạc: Linh
Cell:(815)508-0003
Tiệm: (815)936-9595

  • Salon name : La Vida Nails

Location - Tọa Lạc

Illinois

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *