(773)791-0663

Cần Thợ Nails Gấp – Chico CA

  • April 8, 2021 11:25 am
  • California
F9042B1D-EAAE-4DFA-A608-8B5320CCBE8C

Tiệm cần gấp thợ nail biết làm bột Pink & white và thợ Chân tay nước hoặc biết làm Everything càng tốt. Lương cao từ $5000 đến $6000/Tháng Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo thợ yêu cầu. Tiệm khách sang Típ hậu. Đặc biệt có chỗ ở cho thợ ở xa ! Mọi thông tin xin Liên Lac: Lily (Cảm Ơn)

Cell: 530-518-9893

Business: 530-898-8765

  • Salon name : Lily Nails
  • 27,664 views

Location - Tọa Lạc

208 W East Ave Ste. E Chico, Ca 95926,95926,California