Cần Thợ Nails Gấp – Danville, IL

  • BVN
  • 04/20/2021 10:56 pm
  • Illinois
Đặc biệtBáo VIP
Cần Thợ Nails Gấp – Danville, IL
$2,000(Fixed/Giá nhất định)

Tiệm cần thợ bột và tay chân nước, biết làm everything càng tốt,  Khu Mỹ Trắng típ cao. Bao lương từ $1000 đến $2000/Tuần hoặc tuỳ theo khả năng đặc biệt có chổ ở cho thợ ở xa.
Thêm thông tin xin Liên Lạc Gặp: Hồng

Cell: (217)474-1157
Business: (217)446-6979

  • Salon name : Trish Nails and Spa

Location - Tọa Lạc

4111 N Vermillion St, #5 Danville, IL 61834,61834,Illinois

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *