Cần Thợ Nails Gấp – New Jersey

  • 03/29/2021 10:54 am
  • New Jersey
Báo VIP
BCC30313-5E67-4D85-AA79-F71383C92157
$0

Tiệm Sky Nails đang cần Thợ bột và chân tay nước biết làm everything càng tốt! chủ sẳng lòng giúp thêm cho thợ mới ra nghề, làm việc vui vẻ trong không khí gia đình, lương cao, típ hậu, ăn chia hoặc bao lương tuỳ theo kinh nghiệm.
Mọi chi tiết xin Liên hệ Anh Tuấn:
Business: (732)874-5295
Cell: (848)203-7414

 

 

  • Salon name : Sky Nails
  • 40,049 views

Location - Tọa Lạc

New Jersey