Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL

Đặc biệtBáo VIP
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
Cần Thợ Nails Gấp – Sterling, IL
$1,200(Fixed/Giá nhất định)

Tiệm K Nails & Spa cần gấp thợ nails,  tiệm đông khách khu trắng sang típ cao, Lương bảo đảm $1200/Tuần. Bảo đảm có chổ ở free chủ bao cho thợ ở xa muốn làm lâu dài. Không có xe chủ chở đi làm luôn. Không khí làm việc vui vẻ không tranh dành ai có sức thì cứ việc làm tiền vô như nước. Chủ vui tánh no problem.
Mọi thông tin xin liên lạc:

(262)356-1700

  (815)716-8587

 

 

  • Salon name : K Nails & Spa

Location - Tọa Lạc

4206 E Lincolnway, Sterling, IL,61081,Illinois

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *