Cần Thợ Nails Gấp- TN 37167

Đặc biệtBáo VIP
Cần Thợ Nails Gấp- TN 37167
$1,700(Fixed/Giá nhất định)

Cần thơ Nails gấp.  Biết làm everything hoặc tay chân nước.
Full time or park time, khu tốt, Típ hậu,  có chỗ ở cho bạn ở xa lương 7k to 8k./ tháng 6 ngày/tuần.   Ăn chia hoặc bao lương tuỳ theo kinh nghiệm.

Vui lòng liên lạc:

Xin liên lạc:1(256)962-4575

Business phone: (615) 462-6177

  • Salon name : Majestic Nails

Location - Tọa Lạc

291 Sam Ridley Pkwy E, Smyrna, TN 37167,37167,Tennessee

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *