Cần thợ Nails gấp $900 – $1000/Week

  • 12/29/2018 4:44 am
  • Illinois
Báo VIP
30-simple-nail-art-designs-that-are-hot-right-now
$900

Cần thợ Nails biết làm bột hoặc CTN.  Làm việc tại Oak Lawn Illinois Lương tùy khả năng kinh nghiệm. Tiệm không tranh dành. Lương Cao $900 – $1000/week, Tip Hậu. Cần thợ tốt, có lương tâm nghề nghiệp làm lâu dài.

Liên lạc

773-671-5030

  • Salon name : OP NAILS
  • 3,872 views

Location - Tọa Lạc

8709 Ridgeland Ave,60453,Illinois