Cần thợ Nails- Michigan

  • 07/18/2020 11:46 am
  • Michigan
Báo VIP
$0

Cần thợ bột và chân tay nước, Có chổ ở cho thợ ở xa.
Tiệm gần nhà, típ cao không khí làm việc vui vẽ. Khu mỹ trắng
Nhà và tiệm gần: Bưu điện, Walmart Mall, rất tiện lợi trong sinh hoạt.

Xin Vui Lòng Liên Lạc:

Business: (734)284-8060

Cell: (734)250-2086

  • Salon name : Gi Gi Nails
  • 19,994 views

Location - Tọa Lạc

18865 Eureka Rd Southgate MI 48195,48195,Michigan