Cần thợ nails – Moore, Oklahoma

  • 04/03/2019 12:59 am
  • Oklahoma
Báo VIP
$900

Cần thợ nails làm full time. Biết làm bôt bao lương $700-$900 Tuần. Tiệm ở Moore.
Khu mỷ trắng, tip cao.
Liên lac: 405-706-1873 Hoặc 405-922-7416 Xin cảm ơn

  • 19,551 views

Location - Tọa Lạc

Moore, Oklahoma,73160,Oklahoma