Cần Thợ nails nam hoặc nữ – Wisconsin

  • 07/27/2021 12:37 am
  • Wisconsin
$1,500

Tiệm ở MIDDLETON, WI Khu sang mỹ trắng giá cao, dong Khách, tiệm cần gấp thợ bot TCN Shellac or everything
Bao luong $1500/tuần and up , good tip , hoặc ăn chia

Pls liên lạc Nicky.
608-352-5165

  • Salon name : ONYX NAIL LOUNGE
  • 4,798 views

Location - Tọa Lạc

53562,Wisconsin