Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Bao Lương $1200-$1500

  • 01/17/2019 7:06 pm
  • Florida
01-1
$0
Luxury Nails in Ocala FL cần gấp thợ nails nữ có kinh nghiệm làm bột, Pink and White, Gel, Dipping. Bao lương từ $1200-$1500/tuần and up cho thợ giỏi. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 352-812-3171 hoặc 352-694-0945.
Thank you!
  • Salon name : Luxury Nails
  • 6,806 views

Location - Tọa Lạc

Ocala, Florida,34474,Florida