Cần thợ Nails – Texas

  • 03/16/2021 1:49 pm
  • Texas
Đặc biệtBáo VIP
718016B8-150F-468F-A007-6B442FB2747F
4A24C2C3-E201-46B9-BCD0-ACCB4188B0F1
31C81A8C-E5D5-46C2-9F99-9AC633F8FAAE
2EA35938-2D15-44E2-AAC8-AB07E80E10E5
25197534-D8D7-424C-82DC-9B288B327DBA
$0(Fixed/Giá nhất định)

Cần thợ Nails biết làm bột hoặc Everything càng tốt bao Lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng và kinh nghiệm. Tiệm không tranh dành làm việc trong không khí gia đình Lương Cao, Tip Hậu. Cần thợ tốt, có lương tâm nghề nghiệp làm lâu dài.  Mọi chi tiết xin Liên lạc Chị Liên:

(210)860 0346

  • Salon name : Nails By Lynn
  • 28,051 views

Location - Tọa Lạc

Texas

Leave a Review

Your email address will not be published.