Cần thợ Nails – Texas

  • BVN
  • 03/16/2021 1:49 pm
  • Texas
Đặc biệtBáo VIP
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
Cần thợ Nails – Texas
$0(Fixed/Giá nhất định)

Cần thợ Nails biết làm bột hoặc Everything càng tốt bao Lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng và kinh nghiệm. Tiệm không tranh dành làm việc trong không khí gia đình Lương Cao, Tip Hậu. Cần thợ tốt, có lương tâm nghề nghiệp làm lâu dài.  Mọi chi tiết xin Liên lạc Chị Liên:

(210)860 0346

  • Salon name : Nails By Lynn

Location - Tọa Lạc

Texas

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *