(773)791-0663

Cần thợ Nails – Texas

  • March 16, 2021 1:49 pm
  • Texas
527458DC-8CF2-46E8-98F3-2309A1D98F86

Cần thợ Nails biết làm bột hoặc Everything càng tốt bao Lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng và kinh nghiệm. Tiệm không tranh dành làm việc trong không khí gia đình Lương Cao, Tip Hậu. Cần thợ tốt, có lương tâm nghề nghiệp làm lâu dài. Mọi chi tiết xin Liên lạc Chị Liên:

(210)860 0346

  • Salon name : Nails By Lynn
  • 19,498 views

Location - Tọa Lạc

Texas

Leave a Review

Your email address will not be published.