Cần Thợ Nails Và Bán Tiệm – Mississippi

Đặc biệtBáo VIP
Cần Thợ Nails Và Bán Tiệm – Mississippi

Đây cơ hội rất tốt cho nhửng ai muốn làm chủ cả hai tiệm và Building luôn. Chủ muốn về hưu sớm vì thiếu ngươi trông coi muốn sang lại tiệm và bán luôn buiding đồng hương giá cả thương lượng nếu thật lòng muốn mua cả hai hoăc tiệm nail củng được. Tiệm hiện đang cần thơ gấp nếu anh chị nào không đủ điều kiện sang lại có thể làm thợ trước tiệm đông khách chỉ thời gian ngắn làm việc ở đây sẻ có điều kiện mua Tiệm và buiding.

Mọi chi tiết xin liên lac:
Cell: (360)951-1545

Work: (662) 660-9640

  • Salon name : Norganic Nails Spa

Location - Tọa Lạc

372 2nd St suite b, Belmont, MS ,38827,Mississippi

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *