Cần thợ nails và thợ TCN 03/15/2019

  • 03/15/2019 11:13 am
  • Arizona
$0
Cần thợ nails và thợ TCN có bằng Arizona! Nam or nu ok. Full-Time hoặc Part-Time. Holiday Bonus và Vacation Pay. Tiệm vùng sang trên thành phố Peoria, AZ. Khách 99% mỹ trắng, tip cao, giá service cao. Bao lương hoặc an chia. Lương bao $700-$1000 Chủ dể chịu và thoải mái. Không khí gia đình trong công việc. Gọi đi làm ngay.
  • Salon name : TC NAILS
  • 1,054 views

Location - Tọa Lạc

20340 N Lake Pleasant Rd 104 PEORIA, AZ 85382,85382,Arizona