Cần thợ vùng Sang, giá cao

  • 08/18/2021 1:33 am
  • California
On Call

Vùng LAX .. Cần thợ nữ Bột fulltime, lashes, bao lương cao, giá cao, khu Sang, tips cao. Bột $75 up, gel mani$45, pedi/mani$55, Dip $55.. liên lạc txt 714548-8168 Kayla or 7143004864 Elise

  • Salon name : Beaut’ nails salon
  • 529 views