Cần thợ

  • 01/20/2021 7:51 am
  • Louisiana
Đặc biệt
E0952978-89E6-4656-8344-846EB1CD529E
$0(Fixed/Giá nhất định)

Cần thợ làm móng rất đông khách hàng Nails cao bao lương 850-1200 hơn ăn chia làm thoải mái có chỗ cho thợ ở xa nhà riêng mở từ thứ hai đến thứ sáu 9-6 thứ 8, 30 đến 5 : 00 xin liên lạc:

504 330 8913

 

  • Salon name : Infinity nails
  • 25,279 views

Location - Tọa Lạc

10850 hwy 3125,Louisiana

Leave a Reply

Your email address will not be published.