(773)-791-0663

Cần thợ

  • January 20, 2021 7:51 am
  • Louisiana
E0952978-89E6-4656-8344-846EB1CD529E

Cần thợ làm móng rất đông khách hàng Nails cao bao lương 850-1200 hơn ăn chia làm thoải mái có chỗ cho thợ ở xa nhà riêng mở từ thứ hai đến thứ sáu 9-6 thứ 8, 30 đến 5 : 00 xin liên lạc:

504 330 8913

 

  • Salon name : Infinity nails
  • 24,771 views

Location - Tọa Lạc

10850 hwy 3125,Louisiana