Cần thợ

  • Hien
  • 01/20/2021 7:51 am
  • Louisiana
Đặc biệt
Cần thợ
$0(Fixed/Giá nhất định)

Cần thợ làm móng rất đông khách hàng Nails cao bao lương 850-1200 hơn ăn chia làm thoải mái có chỗ cho thợ ở xa nhà riêng mở từ thứ hai đến thứ sáu 9-6 thứ 8, 30 đến 5 : 00 xin liên lạc:

504 330 8913

 

  • Salon name : Infinity nails

Location - Tọa Lạc

10850 hwy 3125,Louisiana

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *