CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL – TX 76092

  • BVN
  • 04/24/2021 7:16 am
  • Texas
Đặc biệtBáo VIP
CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL  – TX 76092
CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL  – TX 76092
CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL  – TX 76092
CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL  – TX 76092
  1. CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL DO KHÔNG CÓ NGƯỜI TRÔNG COI
Tiệm Cần bán vùng Southlake
Tiệm rộng 1550 Sq Ft
Tiền rent $3900/ Tháng
Tiệm đang hoạt động, có  5 thợ. TIỆM ĐANG CẦN TUYỂN THÊM THỢ NAIL.
INCOME CAO.
Tiệm nằm khu khách sang 99%, TIP CAO
Tiệm có 12 ghế Spa (làm the same time), 6 bàn, 1 phòng Lashes.
Cần bán gấp vì thiếu người trông coi.
Thật tình mua xin liên hệ để biết thêm chi tiết rõ ràng:
817-912-1655 (bussiness)
or 682-551-7190 (cell).
Xin cám ơn
  • Salon name : D’NAILS STUDIO

Location - Tọa Lạc

2125 W. Southlake Blvd #335 Southlake, TX SOUTHLAKE, TX 76092,76092,Texas

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *