CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL – TX 76092

  • 04/24/2021 7:16 am
  • Texas
New Báo VIP
  1. CẦN TUYỂN THÊM THỢ VÀ SANG TIỆM NAIL DO KHÔNG CÓ NGƯỜI TRÔNG COI
Tiệm Cần bán vùng Southlake
Tiệm rộng 1550 Sq Ft
Tiền rent $3900/ Tháng
Tiệm đang hoạt động, có  5 thợ. TIỆM ĐANG CẦN TUYỂN THÊM THỢ NAIL.
INCOME CAO.
Tiệm nằm khu khách sang 99%, TIP CAO
Tiệm có 12 ghế Spa (làm the same time), 6 bàn, 1 phòng Lashes.
Cần bán gấp vì thiếu người trông coi.
Thật tình mua xin liên hệ để biết thêm chi tiết rõ ràng:
817-912-1655 (bussiness)
or 682-551-7190 (cell).
Xin cám ơn
  • Salon name : D’NAILS STUDIO
  • 6,545 views

Location - Tọa Lạc

2125 W. Southlake Blvd #335 Southlake, TX SOUTHLAKE, TX 76092,76092,Texas