Owner Cần Thợ – Alabama 36744

  • nick huynh
  • 07/29/2021 11:52 am
  • Alabama
Đặc biệt
$2(Negotiable/Thương lượng)

cần  Thợ  gấp  bao lương  hoặc ăn  chia hay thương  lượng  , co kinh nghiệm  làm  được  hết từ 5000 đến  6000 , tay chân nước bao lương  từ  đến 4500 ,có chỗ  ở  khách đông  de thương !

16147788784

  • Salon name : luxury nail spa #2

Location - Tọa Lạc

623 tuscaloosa st.,36744,Alabama

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *