Phòng Cho Thuê – Charlotte, North Carolina (NC)

  • Binh Tran
  • 02/10/2023 12:00 am
  • North Carolina

Phòng Cho Thuê – Charlotte, NC

Khu yên tĩnh, gần Central Ave. & Eastway Dr. (Gần Chợ Kim Anh trên đường Central Avenue. Charlotte, NC 28205).

– Có đầy đủ giường, Smart TV.
– Bao điện, nuớc, Wi-Fi Internet.

Xin liên lạc (Call, Text): Bình Trần 704-771-9532

Phòng Cho Thuê – Charlotte, NC
1832 Birchcrest Dr
Charlotte, NC 28205
704-771-9532

  • Salon name : Phòng Cho Thuê

Location - Tọa Lạc

1832 BIRCHCREST DR, CHARLOTTE, NC 28205-4910,28205,North Carolina

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *