Phòng Cho Thuê – Charlotte, North Carolina (NC)

Đặc biệt
Phòng Cho Thuê – Charlotte, North Carolina (NC)

Phòng Cho Thuê – Charlotte, North Carolina (NC)

Khu yên tĩnh, gần Central Ave. & Eastway Dr. (Gần Chợ Kim Anh trên đường Central Avenue. Charlotte, NC 28205)

– Có đầy đủ giường, Smart TV.

– Bao điện, nuớc, Wi-Fi Internet.

Xin liên lạc: 704-771-9532.

  • Salon name : Phòng Cho Thuê - Charlotte, North Carolina (NC)

Location - Tọa Lạc

Central Ave. Charlotte, NC 28205 ,28205,North Carolina

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *