(773)-791-0663

Sang Gấp Tiệm Nail Income Ổn Định Khu Đông Khách

  • January 19, 2019 5:35 pm
  • Colorado

Cần sang gấp tiệm nail vùng Spring CO. Tiệm khu khách đông, income ổn định, có 11 ghế, 8 bàn nail, phòng wax- phòng facial, waxshing dryer. Rộng 1400sqft, vì muốn moving nên cần sang lại. Thật lòng muốn mua để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 719-325-6343. Thank you!

  • Salon name : 1719-325-6343
  • 2,004 views

Location - Tọa Lạc

Colorado Springs, Colorado ,Colorado