Sang lại tiệm tóc / Selling Hair Salon

Đặc biệt
Sang lại tiệm tóc / Selling Hair Salon
$0(Negotiable/Thương lượng)

Chủ tiệm chuyển đi bang khác, cần sang lại tiệm tóc nam nữ. Tiệm hoạt động trên 18 năm, lượng khách ổn định. Tại thành phố Greensboro, North Carolina. Giá cả thương lượng. Xin liên hệ (336)609-0351 gặp anh Steven

The owner is moving to another state. Need to sell unisex hair salon. The shop has been operating for over 18 years, the number of customers is stable. In the city of Greensboro, North Carolina. Price negotiable. Please contact (336)609-0351 to see Mr. Steven

  • Salon name : Vy Vy Hair Salon

Location - Tọa Lạc

3738 Farmington Dr #C, Greensboro, NC 27407, USA,27407,North Carolina

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *