Sang Tiệm Nails – Ohio

  • Jackie
  • 03/03/2021 8:02 pm
  • Ohio
Đặc biệt
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
Sang Tiệm Nails – Ohio
$50,000(Negotiable/Thương lượng)

Cần Sang Tiệm Nails. Tiệm rộng 2000 sqft, tiền rent rất rẻ, có chỗ đậu xe thoải mái. Khu Mỹ trắng ít cạnh tranh, giá nails cao. Tiệm đã mở trên 15 năm, có 6 ghế làm chân mới, 6 bàn nails. Tiệm có phòng giặt, supplies, phòng nghĩ ngơi, office và chỗ trống nếu muốn làm thêm phòng facial và wax. Cần thêm chi tiết xin vui lòng gọi Jackie 513 250 1055. Cảm ơn.

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *