Tiệm cần thợ nails – Brick, New Jersey

Đặc biệt
$0(Fixed/Giá nhất định)

Tiệm đang cần thợ nails biết làm everything. Bao lương 3 tháng đầu $1000/1 tuần. Sau 3 tháng, thợ tự build khách giữ income tùy vào khả năng của mình.

Liên lạc anh Út: 609 384 4332

  • Salon name : 88 Nails Salon

Location - Tọa Lạc

1889 NJ-88, Brick Township, NJ 08724 ,08724,New Jersey

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *