Tiệm cần thợ nails – Brick, New Jersey

  • 02/14/2021 10:08 pm
  • New Jersey
$0

Tiệm đang cần thợ nails biết làm everything. Bao lương 3 tháng đầu $1000/1 tuần. Sau 3 tháng, thợ tự build khách giữ income tùy vào khả năng của mình.

Liên lạc anh Út: 609 384 4332

  • Salon name : 88 Nails Salon
  • 15,413 views

Location - Tọa Lạc

1889 NJ-88, Brick Township, NJ 08724 ,08724,New Jersey